Jata KPKT

Sistem Pemantauan Pematuhan DKICT KPKT Versi 4.2

Sila login menggunakan No Kad Pengenalan dan kata laluan Sistem Latihan Bersepadu

Lupa Kata Laluan Atau
Sebarang Persoalan (sila hubungi)
Encik Izatul Hisham bin Faugi
(Emel: hisham_faugi@kpkt.gov.my    Tel: 03 8891 5395)

Puan Salma binti Ayyub
(Emel: salma@kpkt.gov.my    Tel: 03 8891 5364)
Manual Pengguna Sistem